La Roque

Alles hier is troglodyte. 
De kerk en het fort zijn troglodietisch… en als de huizen dat niet zijn, zijn ze tegen de klif gebouwd. 
We zijn in de Périgord Noir. 
De daken zijn gemaakt van lauzes of bruine dakpannen.
Het dorp leeft tussen rivier en klif.
In de Middeleeuwen telde La Roque-Gageac 1.500 inwoners.
In die tijd voorzag de rivier de Dordogne in het levensonderhoud van de vissers en de gabariers in de haven.
Uit deze periode resteert de met dakstenen bedekte kerk.
Niet ver daarvandaan, geflankeerd door een ronde toren, staat het landhuis van de familie Tarde, vrienden van Galileo. 
Tijdens de Honderdjarige Oorlog ontving La Roque-Gageac de bisschoppen van Sarlat, wier residentie aan het eind van het dorp bewaard is gebleven.
Uitkijkend over de huizen, trotseren de overblijfselen van het kasteel nog steeds de tijd…
Op een steenworp afstand van de mooiste kastelen van de Périgord, moet u echt La Roque-Gageac ontdekken.

Terug